Instalacja

Uwaga: Użytkownikom końcowym lub użytkownikom niebędącym administratorami zaleca się kontakt z administratorem systemu lub pracownikiem pomocy technicznej. Mają oni niezbędne informacje o konfiguracji. Firma może też wymagać konkretnych wersji.

Najczęściej zadawane pytania

Aplikacja 必威手机app Workspace jest nowym klientem 必威手机app, który działa podobnie do 必威手机app Receiver, i jest wstecznie zgodna z infrastrukturą 必威手机app organizacji. Aplikacja 必威手机app Workspace zapewnia pełną funkcjonalność 必威手机app Receiver, a także nowe funkcje zależnie od wdrożenia 必威手机app organizacji.

Poprzednie wersje programu 必威手机app Receiver można znaleźć na stronie Materiały do pobrania. Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności potwierdź u swojego administratora systemu, że w danym przypadku wymagana jest starsza wersja programu 必威手机app Receiver.

Aby korzystać z aplikacji 必威手机app Workspace, należy najpierw poprawnie skonfigurować infrastrukturę wewnętrzną. Zaleca się kontakt z administratorem systemu lub pracownikiem pomocy technicznej. Można od nich uzyskać informacje konfiguracyjne niezbędne do rozwiązania ew. problemów.

Aplikacja 必威手机app Workspace automatycznie zastępuje wiele poprzednich wersji programu 必威手机app Receiver oraz wtyczek internetowych 必威手机app. Niektóre wersje trzeba jednak usunąć ręcznie jeszcze przed instalacją aplikacji 必威手机app Workspace.

W wielu przypadkach należy otworzyć odpowiedni adres URL w przeglądarce w celu uwierzytelnienia w wirtualnym środowisku pracy 必威手机app z wszystkimi aplikacjami, desktopami i danymi. Czasami konieczne może być skonfigurowanie konta przez wprowadzenie adresu e-mail oraz adresu serwera w celu uwierzytelnienia aplikacji Workspace, aby móc korzystać z aplikacji i wirtualnych desktopów. Możesz spytać administratora systemu o czynności, które należy wykonać w danej sytuacji.

Zasoby wsparcia dla administratorów systemu są dostępne w dokumentacji produktu i w witrynie pomocy technicznej . Klienci, którzy podpisali umowę wsparcia technicznego, mogą również otworzyć zdarzenie pomocy technicznej przy użyciu strony pomocy technicznej .